Секоjа претплата на ТХТЗ програмата, вушност, е Ваша донација и целокупниот износ се користи за работата и реализацијата на проектите на Велосипедскиот клуб “Струмица”. Бескрајно Ви благодариме!

%d bloggers like this: