Секоjа претплата на ТХТЗ програмата, вушност, е Ваша донација и целокупниот износ се користи за работата и реализацијата на проектите на Велосипедскиот клуб “Струмица”. Бескрајно Ви благодариме!

<span>%d</span> bloggers like this: